پاستل

گیلاس

گیلاس

نقاشی گیلاس - اثر حمید رضا سلیمانی