گواش

باباخان

نقاشی باباخان - اثر حمید رضا سلیمانی

تلخک

نقاشی تلخک - اثر حمیدرضا سلیمانی

غریب آشنا

نقاشی غریب آشنا - اثر حمید رضا سلیمانی
پاییز را باید فصل کوبیسم نامید، فصلی که ارغوانی ، زرد ، کمی قرمز و پس ضمینه قهوه ای کنار هم جمع ...

نهنگ 52 هرتزی

نقاشی نهنگ 52 هرتزی - اثر حمید رضا سلیمانی

خروس سفید

نقاشی خروس سفید - اثر حمید رضا سلیمانی

رامشت

نقاشی رامشت - اثر حمید رضا سلیمانی

ماچو

ماچو

اصطلاح ماچو از لغت اسپانیایی ماچیسمو گرفته شده و در فرهنگ امریکای لاتین عقیده به نوعی مردانگی سرسختانه و خود ستایانه دارد و در گف...

به یاد سهراب

نقاشی به یاد سهراب - اثر حمید رضا سلیمانی

ژئوسمین

ژئوسمین

یک ترکیب آلی است که طعم و بوی متمایز خاک را در اثر بارش باران روی خاک ایجاد می کند. زمانی که خاک برای مدت طولانی خشک است، میزا...